หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

Remembrance(ความทรงจำ)

วีดีโอทำเอง
325 views

ความทรงจำในหลายๆช่วงเวลาที่เราอาจลืมเลือน แค่ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างความทรงจำในอดีต ผลักดันให้ปัจจุบันก้าวเดิน ยังคงเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนสติจนถึงทุกวันนี้...Remembrance(ความทรงจำ)