หมวด

ของแปลก ที่แดกได้ : วิธีกิน แมลงทอด จิ้งกุ่ง

avatarTu~
วีดีโอทำเอง
644 views

จิ้งกุ่ง จิ้งโกร่ง หรือ จิโปม เป็นชื่อท้องถิ่นของจิ้งหรีดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิ้งกุ่งเป็นแมลงที่นิยมบริโภค เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื้อมาก กินได้เกือบทั้งตัว มีโปรตีนสูงถึง 12 % สามารถน้ำมาปรุงอาหารได้หลายอย่าง เช่น น้ำพริกนรก หรือนำไป ทอดกรอบ ราคาขายปลีกในตลาดตกตัวละ 0.80 – 1.00 บาท