หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Value ภาษาอังกฤษแปลว่า ออกเสียงว่าอย่างไร

วีดีโอทำเอง
3.7K views

Value ภาษาอังกฤษแปลว่า ออกเสียงว่าอย่างไร Value แปลว่า มูลค่า, คุณค่า, มีค่า

คลิปที่เกี่ยวข้อง