หมวด

4MINUTE "HATE" Covered by VICTORY : DANCEZONE THAILAND

วีดีโอทำเอง
523 views

สถาบันสอนเต้น DANCEZONE ชั้น 3 กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ สอนเต้น Hiphop , Jazz , Popping , Locking , B-boy , Cover รับอายุ 6 ปีขึ้นไป ถึงไม่จำกัด สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงระดับสูง http://www.facebook.com/dancewithdz http://www.youtube.com/dzcm http://www.dzthailand.com