หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษไม่ยาก ไม่ต้องอาย พูดอังกฤษผิด พ่อไม่ตายครับ

วีดีโอทำเอง
7.5K views

พูดผิดพูดใหม่ได้ กล้าพูด รับรองเก่งแน่นอน การพูดผิดนั้นเป็นการเรียนรู้ภาษาที่สองที่ดี

คลิปที่เกี่ยวข้อง