หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คาถาป้องกันตัว

ธรรมะ
232 views

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะฯ ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทําให้ปลอดภัย จากอันตราย ไม่ว่าคนหรือสัตว์

คลิปที่เกี่ยวข้อง