หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

ธรรมะ
212 views

ระตะนัตตะยัง ปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิ จะ เตโสตตะมานุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิ เมฯ ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทาง หรือกระทําการใดๆ ที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

คลิปที่เกี่ยวข้อง