หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คาถาแคล้วคลาด

ธรรมะ
307 views

ตั้งนะโม ๓ จบ โอมพญาฝนให้หลีกกู โอมพญาฟ้าให้อยู่ในกําลังตนกู มีพระสังข์แวดล้อม สองอ้อมปู่เฒ่าเวียงเหล็ก ทางนี้กูซิล่อง ป่องนี้กูซิไป โอมนะโมพุทธายะ สวาหะ ก่อนจะไปที่ใดๆ เสกคาถาบทนี้แคล้วคลาดจากอันตรายแล