หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - ฤๅษีลิงดํา

ธรรมะ
440 views

คาถาเงินล้านหลวงพ่อพระราชพรหมยาน - ฤๅษีลิงดํานาสังสีโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะฏิจฉามิฯสวด    ๙    จบ