หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พระคาถาต้านคลื่น - พระเจ้าห้ามสมุทร

ธรรมะ
314 views

พระคาถาต้านคลื่น (พระเจ้าห้ามสมุทร)สมุททะโอเฆ อัมพุ คะเต จะระณัง สัมพุทโธ ทะเวหั ตเถ ราวา สะมุทธัง วารีติฯสวด    ๓    จบ   เสกเป่าลมออกไปในระหว่างเดินทางทางน้ ํา  เพื่อขอความปลอดภัยและให้รอดพ้นจากพายุคลื่นลมมรสุมทั้งปวง

คลิปที่เกี่ยวข้อง