หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

พระคาถาสาริกาลิ้นทอง หัวใจพระเจ้า5พระองค์

ธรรมะ
943 views

พระคาถาสาริกาลิ้นทอง(หัวใจพระเจ้า ๕ พระองค์)มะ กะ อะ ปิฯสวด    ๙    จบ    เสกเป่าใส่แป้งทาหน้าหรือเสกเป่าใส่น้ ํา     ประพรมหน้าก่อนออกจากบ้าน    พระคาถานี้มีคุณวิเศษ    เสริมเสน่ห์เมตตาจะบังเกิดโชคลาภ    มีผู้คนเอ็นดูรักใคร่พูดจาติดต่อเรื่องใดย่อมสําเร็จลุล่วงด้วยดี