หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

นมัสการพระพุทธเจ้า

ธรรมะ
75K views

นมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)