หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทให้คนไทยรู้รักสามัคคี

ธรรมะ
100 views

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงเดินทางมาเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยสมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาทให้คนไทยรู้รักสามัคคี

คลิปที่เกี่ยวข้อง