หมวด

ถึงจะปิดตาก็ตามยังรู้สึกสัมผัสของแม่ได้

ครอบครัว
308 views

เป็นความสัมพันธ์ที่หาไม่พบและสายใยที่หาไม่ได้ถ้าไม่ใช่แม่กับลูก (วิเศษสุดๆ)