หมวด

วิธีทำไข่พระอาทิตย์ กินข้าวกัน by"แม่อ้อ"

อาหาร
369 views

กินข้าวกัน เมนูพระราชทาน #ไข่พระอาทิตย์ เมนูอาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงประกอบอาหารให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อทรงพระเยาว์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำไปตีพิมพ์ลงในหนังสือสูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แม่อ้อ และทีมงานกินข้าวกัน ตั้งใจจัดทำคลิปวิดีโอนี้ เพื่อเสนอแก่สมาชิกได้รับชม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช