หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เกม Wildfire เกมรวมมวลชนอย่างสร้างสรรค์

เกมส์
500 views

เกม Wildfire เป็นเกมแคชชวล ให้ผู้เล่นรับบทเป็นผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาทางสังคมของเมืองให้น่าอยู่ มากยิ่งขึ้น ผู้เล่นจะต้องรวบรวมมวลชนหรืออาสาสมัคร (Volenteers) ไปช่วยเหลือคุณประโยชน์ อันเป็นปัญหาทางสังคม ระหว่างนั้น ยังต้องหลบหลีกชายชุดดำ ที่แสดงให้เห็นถึงตัวถ่วงของสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่ดี จากนั้นผู้เล่นต้องหาแรงกระตุ้น (Inspirations) จากมวลชนเพื่ออัพเกรดความสามารถของตัวเอง เมื่อจำนวนคนยิ่งมากเท่าไร แรงกระตุ้นที่จะอยากทำความดีก็ยิ่งเยอะขึ้น

คลิปที่เกี่ยวข้อง