หมวด

เกม Call of Duty: Black Ops

เกมส์
302 views

เกม Call of Duty: Black Ops เป็นเกมซูตติ้งสงครามมุมมองบุคคลที่ 1 อันตระกาลตา พัฒนาโดย Treyarch