หมวด

Call of Duty: Black Ops - First Strike

เกมส์
335 views

Call of Duty: Black Ops - First Strike มอบฉากเกมจำนวน 5 ฉาก ประกอบไปด้วยฉากมัลติเพลเยอร์จำนวน 4 ฉาก ได้แก่ Kowloon ฉากเมืองเกาลูนที่สามารถโรยตัวไปยังพื้นที่หนึ่งได้,​ฉาก Discovery ฉากสถานวิจัยท่ามกลางหิมะ,​ฉาก Berlin Wall ฉากกำแพงเบอร์ลิน และฉาก Stadium ฉากสนามกีฬาที่เหมาะสำหรับวิ่งตะลุยยิงอย่างเดียว ส่วนอีกฉากหนึ่งเป็นฉากสำหรับโหมด Zombie ที่ชื่อว่า Ascension

คลิปที่เกี่ยวข้อง