หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เกม Battlefield 3 โหมดมัลติเพลเยอร์

เกมส์
405 views

Battlefield 3 โหมด Rush จากโหมดมัลติเพลเยอร์ ในฉาก Operation Metro เป็นฉากบรรยากาศใจกลางเมืองของกรุงปารีส โดยภารกิจในโหมดนี้ให้ผู้เล่นทำการติดตั้งระเบิดเครื่องติดต่อสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ขณะที่ผู้เล่นอีกฝ่ายต้องยับยั้งและปกป้องเครื่องติดต่อให้นานที่สุด

คลิปที่เกี่ยวข้อง