หมวด

Black Gold Online เกม MMORPG เลือกข้างคว้าทรัพยากร

เกมส์
517 views

เกม Black Gold Online ให้ผู้เล่นตัดสินใจเลือกข้างเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ว่าต้องการจะช่วยโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นหรือเลือกที่จะครองโลกและแบ่งสันปันส่วนทรัพยากร ระหว่าง Erlandir หรือ Eisenhorst ผู้เล่นจะต้องเลือกเผ่าพันธุ์จำนวน 3 เผ่า ได้แก่ Koshs, Brutes, Vampires มีอาชีพเล่นที่มีอยู่ 7 อาชีพ ได้แก่ Mechwarrior, Inquisitor, Mystic, Techno adept, Werewolf, Alchemist และ Witcher และเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และครอบครอง Black Gold ให้ได้