หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Thai Spice เกมส์เฟซบุ๊คสร้างเมืองจัดจ้าน

เกมส์
293 views

เกม Thai Spice (facebook.com/thaispicegam) เป็นเกมเครือข่ายสังคมบนเฟซบุ๊ค ให้ผู้เล่นสร้างเมืองเล็กๆเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เริ่มตั้งแต่สร้างบ้านเล็กๆเพื่อให้ประชาชนเข้ามาอยู่อาศัย ทำการสร้างฟาร์มและที่นาเพื่อทำผลผลิต สร้างรายได้ระหว่างชุมชนเพื่อรับเงินในเกม ที่น่าสนใจของเกมนี้คือ สามารถนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย รวมถึงการทำอาหารที่ต้องหาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย

คลิปที่เกี่ยวข้อง