หมวด

เกมส์ Fighting Cube

เกมส์
330 views

เกมส์ Fighting Cube เป็นเกมส์ต่อสู้ด้วยเทคนิคการสลับเรียงลูกบาศก์ที่มีความเพลิดเพลินอยู่แล้ว ยิ่งสนุกสนานมากขึ้น มีทั้งโจมตีต่อสู้, ภารกิจผ่านด่าน, ผสมผสานการฝึกฝนและบทต่างๆ ของตัวละครเข้าไปในเกมส์