หมวด

เกมส์ Call of Duty: Black Ops 2

เกมส์
731 views

เกมส์ Call of Duty: Black Ops 2 กล่าวถึงโลกอนาคตในปี 2027 เกิดสงครามครั้งใหม่กับสงครามเย็นในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เล่นเข้ารบกับสงครามระลอกใหม่พบกับเทคโนโลยีใหม่กับอาวุธสงครามล้ำสมัยเพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรู

คลิปที่เกี่ยวข้อง