หมวด

Batman: Arkham Origins DLC Initiation

เกมส์
261 views

DLC ตัวใหม่จะบรรจุอยู่ในโหมด Initiation โดยเพิ่มฉากการต่อสู้ของ Bruce Wayne ตัวเอกของเรื่อง ปะทะกับเหล่านินจาบนเทือกเขาอันไกลโพ้น และเนื้อเรื่องดังกล่าวเป็นการเล่าเรื่องปฐมบทของ Bruce Wayne ในการเดินทางฝึกฝนศิลปะป้องกันตัว และต่อสู้รับมือกับเหล่านินจาแบบมือเปล่า เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบทแมนในการปราบเหล่าวายร้าย