หมวด

เกมส์ Dragon Nest Web

เกมส์
1.9K views

Dragon Nest ในรูปแบบเล่นบนเว็บ มีรูปแบบการเล่นแบบ Side-Scrolling 3 มิติ เดินทางต่อสู้กับศัตรู เลือกทำภารกิจจากการลงดันเจี้ยนผ่านทาง NPC รวมถึงมีระบบ PvP ในการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นอีกด้วย ด้านแวดล้อมหรือฉากในเกมส์ได้อ้างอิงจากฉากเกมส์ออนไลน์ตัวหลัก และจัดทำขึ้นมาใหม่ด้วย