หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

แผ่นดินของไทยที่สูญเสียไป..เมื่อครั้งอดีต

ทั่วไป
10K views

ประเทศไทยจะใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ ถ้าเราไม่เสียแผ่นดินเหล่านี้ไปครับ แต่เราจำต้องเสีย เพื่อรักษาเอกราชของชาติส่วนใหญ่เอาไว้ ลูกหลานคนไทยควรจำไว้เป็นบทเรียนนะครับ ถ้าเราไม่รักกัน แผ่นดินจะหายไปอีกในอนาคตข้างหน้า...

คลิปที่เกี่ยวข้อง