Video Clip

ตัวอย่าง VCD สอนคณิต ม.1-ม.6 อ.อดิเรก

4 Jun 09
ทั่วไป
11,485 views

www.sudipan.net/vcd วิธีการศึกษา วีซีดี สอนคณิต อ.อดิเรก ให้ได้ผล 100% ทำตามลำดับขั้นต่อไปนี้ 1. ทำสัญญากับตนเองโดยเขียนเป็นหนังสือสัญญาว่า “จะต้อง ดู วีซีดี สอนคณิต อ.อดิเรก อย่างน้อยวันละ 1 แผ่น” (แปลว่าดูได้มากกว่า 1 แผ่น นะครับ) เสร็จแล้วให้ท่านผู้ปกครองลงนามรับทราบ ท่านจะได้คอยเป็นกำลังใจให้กับเรา 2. หาแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่เนื้อหาตรงกับที่ดูแล้ว ฝึกทำอย่างน้อยวันละ 10 ข้อ (วันไหนไม่มีเวลาก็ทำข้อง่ายๆ จะได้ไม่ผิดสัญญาที่ทำไว้กับตนเอง) ทำตามวิธีการเพียง 2 ข้อนี้ ก็เรียนจบได้ไวทันสอบ และสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น อยู่แนวหน้าของกลุ่มแน่นอนนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก อ.อดิเรก เนตยานันท์

แจ้งลบวิดีโอคลิปนี้
เลือกเหตุผล :

คลิปที่เกี่ยวข้อง

คลิปแนะนำ