หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ทปอ. ยันเสนอยุบสภา ตั้งรัฐบาลรักษาการ

ทั่วไป
103 views

ทปอ.ออกแถลงการณ์ ฉ.4 ยันข้อเสนอยุบสภา พร้อมตั้งรัฐบาลรักษาการ พร้อมประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ นศ.รามคำแหง กระตุ้น "จาตุรนต์" แสดงน้ำใจเยี่ยม นักศึกษารามฯ เตรียมมอบเงินช่วยเหลือ 3 แสนบาทและเยี่ยมผู้บาดเจ็บ วันนี้ (2 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. ที่อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ­.) วาระพิเศษเพื่อหารือถึงสถานการณ์ทางการเมื­อง โดยมีศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ.เป็นประธานประชุมร่วมด้วย 27 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง