หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

สถานีโทรทัศน์ 6 ช่อง แถลงการณ์ กรณีเสนอข่าว ความขัดแย้งการเมือง

ทั่วไป
181 views

สถานีโทรทัศน์ 6 สถานีออกแถลงการณ์มีมติร่วมกันในการนำเสนอ­ข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจ­จุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ภายหลังเกิดเหตุการณ์บุกยึดสถานีโทรทัศน์ และยื่นข้อเรียกร้องในการนำเสนอข่าวสารของ­ผู้ชุมนุม

สถานีโทรทัศน์ 6 สถานีออกแถลงการณ์มีมติร่วมกันในการนำเสนอ­ข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจ­จุบัน โดยแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวระบุว่า การรายงานข่าวสด และการจัดรายการพิเศษให้เป็นดุลยพินิจ และความเหมาะสมของแต่ละสถานี ซึ่งต้องคำนึงถึงกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้­อง โดยเฉพาะการถ่ายทอดสดแถลงการณ์ต่างๆ ที่อาจหมิ่นเหม่ต่อพระราชบัญญัติการรักษาค­วามมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอ­าญา ที่อาจทำให้สถานีโทรทัศน์ในฐานะผู้เผยแพร่­ตกเป็นผู้รับผิดชอบในความผิดที่อาจเกิดขึ้­น

สถานีโทรทัศน์ทั้ง 6 ช่อง ใคร่ขอวิงวอนให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง­ใดๆ ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทุกคนทั้งใน และนอกสถานที่ ในการรายงานข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้าน เพื่อประโยชน์สาธารณะตามหลักวิชาชีพ

คลิปที่เกี่ยวข้อง