หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

"ศุภชัย" ลั่น กกต.ไม่มีพรรคการเมืองครอบงำ เป็นกลาง เสียงไม่แตก

ทั่วไป
134 views

วันที่ 19 มกราคม นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่า กกต.ถูกพรรคการเมืองบางพรรคครอบงำการทำงาน­ด้วยว่า ขอยืนยันว่าไม่มีใครมาครอบงำ กกต.ได้ เพราะ กกต.ไม่ได้อยู่ข้างใดหรือฝ่ายใดทั้งนั้น กกต.ทำงานตามกระบวนการ เนื่องจากคุณสมบัติของ กกต.ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง ถ้าหากไม่เป็นกลางก็จะขาดคุณสมบัติการดำรง­ตำแหน่ง กกต. แต่หากฝ่ายการเมืองอยากจะทะเลาะกันก็เป็นเ­รื่องของเขา เพราะ กกต.ก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด­้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

"ขอย้ำว่า กกต.ไม่มีเสียงแตกตามข่าวลือแน่นอน กกต.ทุกคนเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาใคร และทุกคนยังปฏิบัติงานร่วมกันตามปกติ บางครั้งความเห็นแตกต่างกันได้ แต่การทำงานไม่แตกต่างกัน เพราะ กกต.ต้องถือมติส่วนใหญ่ เสียงข้างมากเป็นหลัก ซึ่งการพิจารณาของ กกต.ส่วนใหญ่ก็คล้อยตามและเป็นไปในทิศทางเ­ดียวกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง