หมวด

คำตอบ(What Your Answers?)

ทั่วไป
70 views

เนื้อเรื่องจะเกี่ยวข้องกับคนที่ประสบปัญหาๆในชีวิตแล้วหาทางแก้แบบผิดๆครับ เช่น พึ่งยาเสพติด ทำให้เกิดผลเสียตามมา เป็นเรื่องที่สอนให้เห็น ผลของการเสพยา(อาจจะไม่เนียนก็ขออภัยด้วยนะครับ) ภาพกับการดำเนินเรื่องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ