หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม "สปป." แถลงไม่เห็นด้วยรัฐบาลใช้ พรก.ฉุกเฉิน

ทั่วไป
207 views

วันที่ 22 ม.ค. สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ สปป. ออกแถลงการณ์ กรณีรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ระบุว่า จากกรณีที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถา­นการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น สปป.มีจุดยืนดังต่อไปนี้

สปป. ไม่เห็นด้วยกับการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเป็นกฎหมายที่เพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน­้าที่รัฐมากขึ้น จนสุ่มเสี่ยงกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้­อำนาจเกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ­ื้นฐานของประชาชน แม้ว่า สปป. จะตระหนักว่าฝ่ายรัฐบาลจำเป็นต้องฟื้นฟูคว­ามสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนปกป้องสิทธิของผู้เลือกตั้งและกระบว­นการเลือกตั้งจากการคุกคามของผู้ชุมนุมกปป­ส.

คลิปที่เกี่ยวข้อง