หมวด

ข้อควรระวัง...ก่อนเติมน้ำมัน ตอนที่ 3 หัวจ่ายที่ดีต้องมีสติกเกอร์แสดงมาตรฐาน (90 sec).flv

ทั่วไป
234 views

ปัจจุบัน ยังมีปั๊มน้ำมันอีกเป็นจำนวนมาก ที่หัวจ่ายยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฏหมายระ­บุไว้ ทำให้ผู้ที่มาเติมน้ำมัน ได้รับปริมาณน้ำมันไม่ตรงกับความเป็นจริง

ด้วยเหตุนี้สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน จึงได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานของหัวจ่ายตามป­ั๊มน้ำมันต่างๆ ปั๊มที่ได้มาตรฐาน ก็จะได้รับสติกเกอร์จากสำนักชั่งตวงวัด หน้าตาเป็นสัญลักษณ์ตราครุฑติดไว้ที่ตู้จ่­ายน้ำมัน บริเวณมิเตอร์บอกราคา

รู้อย่างนี้แล้ว เวลาไปเติมน้ำมันคราวหน้า ก็อย่าลืมมองหาสติกเกอร์นี้กันนะครับ เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของปั๊มน้ำมันที่­เราไปเติม