หมวด

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทั่วไป
91 views

ใช้โปรแกรมEDIUS - Vigas Pro - Premiere Pro -After Effect ในการตัดต่อ งานทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นมาเพียงคนเดียว ทั้งการบันทึกภาพ และการตัดต่อ ขอโปรดพิจารณาด้วย ครับ