หมวด

Quà Tặng Cuộc Sống - Từ Người Làm Thuê Trở Thành Ông Chủ.MP4

ทั่วไป
190 views

Đoạn video không chỉ là bài học dạy chúng ta cách sống tận tâm với công việc mà còn nhắn nhủ rằng ở hiền thì gặp lành, nếu sống mà biết giúp đỡ người khác thì sẽ có ngày bạn sẽ nhận lại những gì còn tốt đẹp gấp nhiều lần thứ mà mình đã cho đi.