หมวด

2)งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต"เพลงคู่...ครู&ศิษย์"(ดีโพลมา1815)

ทั่วไป
65 views

2)งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต"เพลงคู่...ครู&ศิษย์"(ดีโพลมา1815)

ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2557

ในภาพ อุมาพร บัวพึ่ง และ กิตติ สายสุ้ย