หมวด

3)งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต"เพลงคู่...ครู&ศิษย์"(ดีโพลมา1815)

ทั่วไป
79 views

3)งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต"เพลงคู่...ครู&ศิษย์"(ดีโพลมา1815)

ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2557

ในภาพ จิระชัย กุลละวณิชย์ และ ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์