หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ4

ทั่วไป
79 views

ใช้โปรแกรมEDIUS - Vigas Pro - Premiere Pro -After Effect ในการตัดต่อ งานทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นมาเพียงคนเดียว ทั้งการบันทึกภาพ และการตัดต่อ ขอโปรดพิจารณาด้วย ครับ