หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

นาทีฉุกเฉิน คนขับรถตู้ เมา ซิ่ง หาว่ารถกระบะปาดหน้า พาลหาเรื่องผู้โดยสาร 27 มี.ค. 2557

ทั่วไป
610 views

นาทีฉุกเฉิน คนขับรถตู้ เมา ซิ่ง หาว่ารถกระบะปาดหน้า พาลหาเรื่องผู้โดยสาร 27 มี.ค. 2557

รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้า­นที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง