หมวด

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 273 ซ. เจริญกรุง 43

ทั่วไป
149 views

มาเทื่ยวบ้านหลังเก่าแห่งหนึ่งในกทม ที่ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ ครับ บ้านหลังนี้ อยุ่ในซอย เจริญกรุง 43 ครับ