หมวด

รถเมล์สาย 8

ทั่วไป
4.9K views

พนักงานขับรถเมล์สาย 8 เมาแอ๋ ขณะรับส่งผู้โดยสาร ตรวจสอบพบระดับ แอลกฮอล์สูงถึง 198 มิลลิกรัมเปอร์เช็นต์