หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ไทย-เมียนมาร์ประชุมร่วมแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

ทั่วไป
289 views

ตัวแทนรัฐบาลเมียนมาร์ ยืนยันให้ความร่วมมือแก้ปัญหาแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทยให้ถูกกฎหมาย ตามนโยบายจัดระเบียบแรงงานของ คสช. โดยทั้ง 2 ฝ่ายประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ทั้งการขึ้นทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ และมาตรการให้แรงงานทำงานแบบเช้ามาเย็นกลับเฉพาะในพื้นที่ชายแดน

คลิปที่เกี่ยวข้อง