หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ 2

ทั่วไป
128 views

เดินเทื่ยวชมลานกลางแจ้งที่จัดแสดงเครื่องบินแบต่างๆ กันครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง