หมวด

น้องหมาที่พร้อมจะเชื่อใจคนอีกครั้ง.mp4

ทั่วไป
928 views

Janie สุนัขที่หวาดระแวง ไม่เชื่อใจมนุษย์ และปฏิเสธการเข้าช่วยเหลือจากมนุษย์ในทุกๆทาง จนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอันยาวนานในการสร้างความเชื่อใจ ซึ่งมันคงจะสัมผัสได้ จนยอมที่จะรับความรักจากมนุษย์ และให้โอกาสอีกอีกครั้ง