หมวด

สัมภาษณ์ ทศพล ขวัญรอด ปธ.ภาคีสวนยาง.flv

ทั่วไป
196 views

ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้