หมวด

วีดีทัศน์โรงเรียนแผนที่.mp4

ทั่วไป
130 views

โรงเรียนแผนที่ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ จุดสังเกตุ: แยก จปร.,กองบัญชาการกองทัพบก,เวทีมวยราชดำเนิน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์