หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

"รสนา" เผย!ปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้านต้องเชื่อมโยงกัน

ทั่วไป
271 views

"นางสาวรสนา โตสิตระกูล " สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เผย!ปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้านต้องเชื่อมโยงกัน แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม

คลิปที่เกี่ยวข้อง