หมวด

พระสงฆ์-นิสิต ป.เอก "มจร." เปิดโครงการสาธิต ศึกษาวิถีชีวิตชาวนา ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั่วไป
161 views

พระสงฆ์ และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเปิดแปลงสาธิตดำนา จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาปัญหาชาวนา ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14-11-57