หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

I hate Thailand ฝรั่งระบายความในใจ เกี่ยวกับเมืองไทย

ทั่วไป
861 views

I hate Thailand ฝรั่งระบายความในใจ ว่า ผมเกลียดเมืองไทย แต่พออยู่นานๆไปศึกษาเรียนรู้วัฒธรรม นิสัยของคนไทยจึงรู้ว่า ผมรักเมืองไทย