หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

Technology change for a better life

ทั่วไป
117 views

แบตหมดไม่มีที่ชาตแบตเราสามารถนำ PowerBank มาชาตได้โดยไม่ต้องใช้ที่ปลั๊กเสียบ และ กุจแจรถที่ไขรถได้อย่างล้าช่าเรามีเทคโนโลยีในการเปิดรถได้ไวขึ้นโดยการมีรีโมทในการเปิดรถอย่างรวดเร็วและว่องไว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คลิปที่เกี่ยวข้อง